Uzun süreden beri gönlünü gönüllülüğe adamış bir ekiple Gönüllü Platformunu oluşturmak için çalıştık, 5 Aralık 2010 tarihinde Dünya Gönüllüler Günü’nde hizmete sunduk.

0:00
0:00

Misyonumuz

Toplumumuzda gönüllülük duygusunu geliştirmek, gönüllü hizmet veren insan sayısını artırmak, gönüllülerin daha aktif, etkin ve bilgili hizmetler verebilmeleri için çalışmak olanaklar hazırlamaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde Gönüllüler arasındaki iletişim ve etkileşimi geliştirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek, gönüllülerin sosyal medyadaki iletişim aracı olmak, gönüllülük üzerine bilimsel ve uygulamalı AR-GE çalışmaları yapmak, gönüllülerin sosyal ve kültürel birlikteliklerine olanak sağlamaktır.

Platformu Oluşturma Hedefimiz

Gönüllüler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde bir iletişim, etkileşim ve paylaşım ortamı oluşturmak.
Toplumda gönüllülüğe ilgi çekmek, gönüllülük duygusunu geliştirmek, yaygınlaştırmak, gönüllü hizmet eden insan sayısını artırmak.
Gönüllülerin duygu, düşünce ve önerilerini kendi aralarında paylaşabilecekleri bir platforma ulaşmak.
Gönüllü projelerini yayınlamak ve gönüllülerin birbirlerine örnek olmalarını sağlamak.
Yazılı, sözlü, görüntülü tüm iletişim araçlarını kullanarak gönüllü eğitimleri hazırlamak, AR-GE çalışmalarına olanak sunmak.
Kültürel ve sosyal paylaşım amaçlı, gönüllülük üzerine toplantılar düzenlemek.

Gönüllü Hizmet Vakfı