Onursal başkanımızdan mektup:

Gönüllü Hizmet Vakfı Neden Kuruldu?

Hayatını güzelleştirmek isteyen her insan mutlaka başkalarını düşünmeli ve onların mutluluğu içi çalışmalıdır. Sevgi ve şefkat bizi insan yapan önemli iki özelliktir.


Gönüllülük, bir insanın bilgi, birikim ve deneyimlerini, gönlündeki sevinci, ruhundaki şefkati ve aydınlığı başka insanlara ve canlı cansız tüm varlıklara verebilmek için arzu ve istek içinde olmasıdır ve bunları eyleme dönüştürmesidir. Gönüllülük, insanın ulaşabildiği en yüce noktadır. Gönüllülük, gönülleri hoş tutmak, yalnızlıkları paylaşmak, muhtaçlara dost olmak, solgun yüzleri güldürmek, acıları hafifletmek, yoksulları sevindirmektir. Gönüllü Hizmet Vakfı’nın en önemli hedefi “Gönüllülük” duygusunun toplumumuzda daha çok gelişmesi ve yaygınlaşmasına hizmet etmektir.


Rahmetli Abdullah Öğücü, Rahmetli Mustafa Saffet Ciğerli ve ben, gönüllülüğe gönül veren üç arkadaş ve akrabaydık. Büyük bir işadamı ve hayırsever olan Rahmetli Abdullah Öğücü 2003 yılında Aysel Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu’nu, Rahmetli Mustafa Saffet Ciğerli ise Mustafa Saffet Anadolu Lisesi’ni bağış olarak bitirmişlerdi. Üçümüzün de yüreğinde yeni hizmetler yapabilmenin ateşi yanıyordu. Uzun düşünceler sonunda hizmet tutkumuzun kurumsal bir yapıda devamı için gönlümüzün sesi olmasını dilediğimiz Gönüllü Hizmet Vakfı’nı kurma kararı aldık.


2008 yılında Abdullah Öğücü’nün rahmete kavuşması hepimizde büyük üzüntü yaratmıştı. Yerini ablam Aysel Öğücü aldı. 2010 yılında Gönüllü Hizmet Vakfı kuruldu.


Ümidimiz, eğitime, kültüre, sanata ve sağlığa “Çorbada tuz” olmak ve topluma hizmet arzumuzu kurumsallaştırmaktı.


2008 yılında Abdullah Öğücü’nün rahmete kavuşması hepimizde büyük üzüntü yaratmıştı. Yerini ablam Aysel Öğücü aldı. 2010 yılında Gönüllü Hizmet Vakfı kuruldu.


Ümidimiz, eğitime, kültüre, sanata ve sağlığa “Çorbada tuz” olmak ve topluma hizmet arzumuzu kurumsallaştırmaktı.

İnal Aydınoğlu

GHV Onursal Başkanı

Vakıf Kurmaktaki Hedefimiz

☑️Yapılan hizmetler kişisellikten kurtulup topluma mal edilmelidir.


☑️Vakıf, düşünce, anlayış, bilgi ve maddi olanaklarıyla kamu kurumlarına önder olmalı; eser, vakfın ve kamunun müşterek katılımları ile tamamlanmalıdır.


☑️Vakıf daha çok hizmete önder olabilmek amacıyla; vakfın veya bağışçının maddi olanaklarını en asgari düzeyde kullanmalı bu oran hiçbir koşulda %50’yi aşmamalıdır.


☑️Bağışçının ismi ve istekleri vakfedilen eserde yaşamalı ama ortaya çıkan eser üzerinde bağışçı tarafından başkaca bir hak iddia edilmeden, birlikte hizmet verilen kamu kurumunun kurumsal yönetimine terk edilmelidir.


☑️Vakıf, kurucularının yaptığı eserlerle diğer bağışçılara örnek olmalı, bilgisi, prestiji ve güvenilirliği ile küçük olanaklarıyla geleceğe büyük ve kalıcı eserler bırakmak isteyen hayırseverlere yol gösterici olmalıdır.


☑️Vakfın uzun geleceği kurucular tarafından güvence altına alınmalı, topluma vakfedilen tüm eserler ve projeler Vakfın ilgisi, desteği ve korunması ile yaşatılmalıdır. Bu amaçla sürdürülebilir, kurumsal gelir kaynakları yaratılmalıdır.

Gönüllü Hizmet Vakfı Nasıl Çalıştı?

☑️Gönüllü Hizmet Vakfı’nın milletimize sunduğu tüm tesis ve hizmet projelerinde kamu kurumları; Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyeler ile işbirliği yapılmıştır.


☑️Eğitim, kültür ve sanata hizmet amacıyla bağışlanan tesislerde olduğu gibi Vakfın geleceğini güvence altına almak ve yeni hizmetlere fon oluşturmak amacıyla satın alınan gayrimenkuller ve kurulan ortaklıklar için de bugüne kadar Vakfın kurucuları dışında hiçbir şahıs ya da kuruluştan bağış alınmamıştır.


☑️Vakfın bugünlere ulaşması için yapılan çalışmalarda Vakıf bütçesinden hiç kimseye hiçbir ücret ödenmemiş ve genel gider yapılmamıştır.


☑️İnşaatların mimari ve statik hizmetlerini en titiz şekilde yapan Omega Konsept Proje ve Yapı Tasarımı Ltd. Şti. ve kurucusu, Mütevellimiz Sayın Tahir Çil’e ile inşaatlarımızı organize eden, sorumluluğunu üstlenen Şenkaya İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve kurucusu, Mütevellimiz Sayın Ferruh Şenkaya’ya hiçbir karşılık beklemeden verdikleri hizmetler nedeniyle şükran duygularıyla doluyuz.


☑️Vakıf kurucularımızın Gönüllü Hizmet Vakfı kurulmadan önce bağış olarak yaptıkları iki eser ile Vakıf Yönetimimiz ilgilenmekte, gerekli destek ve hizmetler verilmektedir.

Kurul Üyeleri

Yönetim Kurulu

Başkan Can Aydınoğlu

İnal Aydınoğlu

Tülay Aydınoğlu

Onur Aydınoğlu

Reha Üzel

Yönetim Kurulu (Yedek)

Orhan Öğücü

Celal Öğücü


Denetim Kurulu

Yüksel Kadıoğlu

Aydın Öğücü

Alp Öğücü

Denetim Kurulu (Yedek)

Tahir Çil

Ahmet Öğücü